Komunikat w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Siewierz 2017-09-19

Woda na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, Gołuchowice 60, 42-470 Siewierz jest przydatna do spożycia.

Woda na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz jest przydatna do spożycia.

Woda z ujęcia głębinowego G-1 Gołuchowice zaopatrująca teren sołectwa Gołuchowice oraz ulicę Graniczną, Górną, Wiśniową, Słoneczną i Rzeczną w Siewierzu jest przydatna do spożycia.

Uwaga: ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody