Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu 2018-12-27Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia [ ZIP ] [ 497.44 KB ]
Wyjaśnienia treści SIWZ - 03-01-2019 r. [ ZIP ] [ 383.00 KB ]
Informacja z otwarcia ofert - 07-01-2019 r. [ ZIP ] [ 347.00 KB ]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22-01-2019 r. [ ZIP ] [ 322.00 KB ]