Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa wodomierzy z modułami radiowymi oraz systemu odczytu radiowego dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu 2019-03-05Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa wodomierzy z modułami radiowymi oraz systemu odczytu radiowego dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu [ ZIP ] [ 232.37 KB ]
Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego - 08-03-2019 [ PDF ] [ 348.00 KB ]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19-03-2019 r. [ PDF ] [ 267.00 KB ]