Ogłoszenia ZUWIK


Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewczej ścieków dowożonych Feko na oczyszczalni ścieków "Północ"

2014-05-08


Ogłoszenie zostało wyświetlone 1797 razy.   drukuj ogłoszenie