Przetargi ZUWIK


Ogłoszenie o przetargu - Ostrówek NK 0454B

2018-05-07Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZUWiK Siewierz Nr 4/05/2018 z dnia 17 maja 2018 r. powołana komisja w sprawie ofert - ogłoszenia o sprzedaży Koparko ?ładowarki Ostrówek stanowiącej własność ZUWiK w Siewierzu , zawiadamia się o tym, że:

1. Do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 10°° do ZUWiK Siewierz wpłynęły 22 oferty.
2. Wybrano firmę, która zaoferowała najwyższą cenę:

P.U.H. Dariusz Kaizar, 43-502 Czechowice ?Dziedzice, ul. Terenowa 1

Cena brutto 24.900,00 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 i z 2016, poz. 300).

Siewierz 18 maja 2018 r.


Ogłoszenie o przetargu - Ostrówek NK 0454B [ ZIP ] [ 342.62 KB ]

Ogłoszenie o przetargu zostało wyświetlone 581 razy.   drukuj ogłoszenie