Ogloszenia ZUWIK


Znaleziono 6 informacji, strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>

Informacja w sprawie podłączania nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej dla budynków od numeru 1 do numeru 29 2017-04-27

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewczej ścieków dowożonych Feko na oczyszczalni ścieków "Północ" 2014-05-08

Komunikat ZUWIK w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Siewierz od 01.04.2014 r. 2014-03-18

Komunikat w sprawie taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz obowiązujących od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 2013-05-10

Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody w dniu 12 listopada 2012 r. 2012-11-09

strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>