Przeliczanie twardości wody
Proszę wprowadzić twardość w mg/dm3 (mgCaCO3/l). Aby przeliczyć twardość wody kliknij przycisk "Przelicz wartości". Przy wpisywaniu wartości ułamkowych prosimy oddzielić część całkowitą od ułamkowej za pomocą kropki np. mgCaCO3 = 1.5

Mg/dm3 (mg CaCO3/l)
Mal/l
Mlimole Ca
Stopnie niemieckie
Stopnie francuskie
Stopnie brytyjskie